Obchod a služby
Úvod

Obchod s drevom :  
Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti. Zdrojom sú lesy v užívaní firmy od pozemkových spoločenstiev v Stredoslovenskom regióne, ktoré firma dlhodobo komplexne obhospodaruje ako aj zdroje z výkupu na lokalite peň, odvozné miesto a expedičné sklady od iných štátnych a hlavne neštátnych subjektov. Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená prevažná časť prostriedkov na prevádzku firmy. Ročný objem ponúkaných sortimentov je v objeme cca 50-60 000 m3. Kontakt: 045/5442 146
Odvoz drevnej hmoty:
Firma v rámci svojich voľných kapacít poskytuje služby v odvoze svojimi nákladnými autami Mercedes Benz Actros vybavených hydraulickou rukou – sólo, poloprívesom ako i prívesom.
 
Ubytovacie služby:  
V prevádzke má firma 1 ubytovacie zariadenie v obci Sielnica, a to:  
Novopostavený penzión Uniforst s lôžkovou kapacitou 12 postelí.
Zhotovovanie projektov pre tzv. „eurofondy“  

Firma úspešne v predchádzajúcom období – SAPARD a SOP zrealizovala 7 projektov so zameraním na lesnícku činnosť a v nadchádzajúcom období – r. 2007-2013 ponúka svoje skúsenosti a služby vo vyhotovovaní projektov aj pre iných: poľnohospodárov, lesníkov a malé obce v rámci PRV pod Ministerstvom pôdohospodárstva. Kontakt:
045/5442 146
0905/914 094

 

 
©2008 Uniforst spol, s.r.o. : aktualizované 30.03.2016