O firme
Úvod
 
Firma Uniforst, spol. s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou 10.10. 1994 so sídlom Sielnica 133, 962 31 Sliač. IČO: 31623727 so zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 7.2.1995. Pôvodom obchodná firma sa vyprofilovala v priebehu niekoľkých rokov na firmu so širokým portfóliom činností a s predmetom podnikania:
1. lesníctvo a poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 2. sprostredkovanie obchodu s drevom, sadivom a ostatnými produktmi lesa
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných obchodných živností
4. sprostredkovanie obchodu
5. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
6. piliarska výroba
7. cestná motorová doprava
8. vedenie účtovníctva
9. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
10. prenájom hnuteľných vecí
11. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

 

 
©2008 Uniforst spol, s.r.o. : aktualizované 30.03.2016