UNIFORST, spol. s.r.o.,Sielnica 133, 962 31 Sliač
Ponukový cenník
ihličnatých sortimentov surového dreva podľa STN 480055 z 04/2007 platný od 01.01.2008 do odvolania v SK/m³ bez DPH
ako FCA podľa INCOTERMS 2000 nakladacia stanica
Výrezy l.triedy akosti       Výrezy ll.triedy akosti       Výrezy III.A triedy akosti           Výrezy III.B triedy akosti      
Hrúbk. sm bo smc Hrúbk. sm bo smc Hrúbk. sm bo smc Hrúbk. sm bo smc
stupeň jd     stupeň jd     stupeň jd     stupeň jd    
1 x x x x x x 1 x x x x x x 1 1 800 Sk 59,75 € 1 500 Sk 49,79 € 1 800 Sk 59,75 € 1 1 600 Sk 53,11 € 1 500 Sk 49,79 € 1 600 Sk 53,11 €  
2 x x x x x x 2 2 700 Sk 89,62 € 2 200 Sk 73,03 € 2 400 Sk 79,67 € 2 2 300 Sk 76,35 € 2 000 Sk 66,39 € 2 400 Sk 79,67 € 2 1 800 Sk 59,75 € 1 600 Sk 53,11 € 1 900 Sk 63,07 €
3 3 000 Sk 99,58 € 3 000 Sk 99,58 € 3 900 Sk 129,46 € 3 3 000 Sk 99,58 € 2 550 Sk 84,64 € 3 300 Sk 109,54 € 3 2 500 Sk 82,98 € 2 100 Sk 69,71 € 2 600 Sk 86,30 € 3 1 900 Sk 63,07 € 1 800 Sk 59,75 € 2 000 Sk 66,39 €
4 3 450 Sk 114,52 € 3 300 Sk 109,54 € 4 300 Sk 142,73 € 4 3 100 Sk 102,90 € 2 650 Sk 87,96 € 3 670 Sk 121,82 € 4 2 600 Sk 86,30 € 2 100 Sk 69,71 € 2 700 Sk 89,62 € 4 2 000 Sk 66,39 € 1 800 Sk 59,75 € 2 000 Sk 66,39 €
5 3 800 Sk 126,14 € 3 800 Sk 126,14 € 4 550 Sk 151,03 € 5 3 100 Sk 102,90 € 2 800 Sk 92,94 € 3 800 Sk 126,14 € 5 2 600 Sk 86,30 € 2 100 Sk 69,71 € 2 700 Sk 89,62 € 5 2 100 Sk 69,71 € 1 800 Sk 59,75 € 2 000 Sk 66,39 €  
6 3 800 Sk 126,14 € 3 800 Sk 126,14 € 4 700 Sk 156,01 € 6 3 100 Sk 102,90 € 2 900 Sk 96,26 € 3 800 Sk 126,14 € 6 2 600 Sk 86,30 € 2 100 Sk 69,71 € 2 700 Sk 89,62 € 6 2 100 Sk 69,71 € 1 800 Sk 59,75 € 2 000 Sk 66,39 €
     
Stĺpové výrezy a stĺpovina smrek, jedľa Banské drevo ihličnaté sm, jd   Žrde ihličnaté - smrek   Agregátne výrezy
hrúbka čapu dĺžka v kôre odkôrnené   dĺžka   Trieda hrúbka dĺžka     Sk/m3 EUR/m3
v cm v m Sk/m3 EUR/m3 Sk/m3 EUR/m3   v m Sk/m3 EUR/m3 stupeň v cm vm Sk/m3 EUR/m3 smrek 2000 66,39 €  
11 až 25 5 až 9 2360 78,34 € 2550 84,64 € v kôre 1 až 3,90 1400 46,47 €   1 7a8 6+ 1200 39,83 €  
11 až 25  10 až 15 2570 85,31 € 2750 91,28 € v kôre 4až7 1500 49,79 €   2 9 a 10 8+ 1200 39,83 €
  odkôrnené 1 až 3,90 1700 56,43 €   3 11až13 9 až 12 1200 39,83 €
odkôrnené 4až7 1700 56,43 €   4 11 až13 12 až 15 1200 39,83 €
Stĺpové výrezy a stĺpovina borovica Špeciálne banské výrezy sm, jd Žrde ihličnaté - borovica
hrúbka čapu dĺžka v kôre  odkôrnené   dĺžka     Trieda hrúbka dĺžka    
v cm v m Sk/m3 EUR/m3 Sk/m3 EUR/m3   v m Sk/m3 EUR/m3 stupeň vcm vm Sk/m3 EUR/m3
11 až 25 5 až 9 2300 76,35 € 2400 79,67 €   spc.b.výr. 2,50 až 5 2500 82,98 € 1 7a8 6+ 1000 33,19 €
11 až 25 10 až 15 2600 86,30 € 2800 92,94 €   2 9 a 10           8+ 1000 33,19 €
    3 11 až13 9 až 12 1000 33,19 €
Vlákninové a ostatné priemyselné drevo Drevo na výrobu drevoviny 4 11 až 13 12 až 15 1000 33,19 €
ihličnaté V.tr akosti Sk/m3 EUR/m3   Sk/m3 EUR/m3
smrek, jedľa 950 31,53 €   smrek, jedľa 2000 66,39 € Palivové drevo
borovica, smrekovec 930 30,87 €   Sk/m3 EUR/m3
  smrek, jedľa 450 14,94 €  
Výrezy III.C triedy akosti  
  sm, jd bo   smc
  1 600 Sk 53,11 € 1 400 Sk 46,47 € 1 500 Sk 49,79 €
f.  stanovuje výšku prirážok pri jednotlivých cenách:
v prípade odchýliek požadovaných sortimentov od STN
pri obmedzení dlžky sortimentov.........0-5%
pri obmedzení hrúbky sortimentov .....0-20%
pri výbere z kvality.............................0-25%
pri súbehu viac obmedzení sa suma prirážok v % súčtuje
*Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR