Certifikácia
Úvod
 

Firma prijala myšlienku zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v jej užívaní tak, aby sa neustále zlepšovala funkčnosť hospodárenia pri dodržiavaní všetkých princípov v zmysle európskeho základného princípu: „lesné zdroje a lesná pôda by mali byť trvale obhospodarované tak, aby vyhovovali sociálnym, ekonomickým, ekologickým, kultúrnym a duchovným potrebám ľudstva súčasnej a budúcich generácií“.

Firma sa zapojila do regionálnej certifikácie lesov podľa Slovenského systému certifikácie lesov a prílohy 7 Technického dokumentu PEFC schváleného organizáciou PEFCC o čom svedčí OSVEDČENIE o účasti na certifikácii lesov č. 1060/2011 s platnosťou do 19.10.2014.


 

 
©2008 Uniforst spol, s.r.o. : aktualizované 26.10.2012